Address:

69/19 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam