Address:

Ấp bắc 2, Đường HL 2, Hòa Long, Bà Rịa – Vũng Tàu