Address:

135 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam