Address:

Thửa đất số 357, tờ bản đồ số 4, khu phố Khánh Long, p. Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương