SUNHA SUPER 98P
( Chống thấm vô hình gốc dầu)
MADE IN GERMANY
Thẩm thấu vô hình
Diệt nấm mốc, rong rêu
Giữ nguyên màu sắc chất liệu
Không bóng, không trơn, không màu.
Chống được độ ẩm không khí lạnh.
Thời gian bảo vệ: 15 năm

Go to Top